Reformes en perspectiva

REFORMES EN PERSPECTIVA.

Sense preveure obres espectaculars de cap ordre, és preocupació constant de la Junta de Govern de la institució vetllar pel manteniment d’unes instal·lacions que –s’ha de reconèixer- tenen ja una cinquantena d’anys d’existència.

Així, en el decurs de l’ any que portem i en els mesos que resten de 2016, s’ha decidit intervenir en el muntatge d’il·luminació de l’ entrada de l’ edifici; col·locar una barana de l’ escala principal; millorar les condicions d’accés de la Sala Gran; millorar la llum i la decoració de la maTeatreteixa Sala; adecentar el vestíbul del primer pis, després d’ haver-hi col·locat l’antic projector de cinema; repintar diferents espais interiors (aules, portes...); millorar la decoració del passadís intern de la planta baixa; etc... així com aplicar mesures de manteniment de la cobertura del mateix edifici. En aquests darrers anys s’havia fet el revestiment, amb aïllants, d’ una part de la paret mestre de la Sala i s’havia mecanitzat diferents muntatges tècnics a l’ escenari.

És d’ esperar i desitjar que les circumstàncies econòmiques del país vagin millorant i les perspectives polítiques en el terreny de la Cultura també se’n beneficiïn positivament. Nosaltres però seguirem lluitant per a assegurar la continuïtat i millora de les nostres instal·lacions i del nostre immoble.     

PROJECTES IMMEDIATS

  • D’entrada, assegurar i potenciar, si es pot, tota l’activitat que es porta a terme (cinema, teatre, concerts, cursos de formació...) i que és molta, procurant continuïtat de projectes i renovació paulatina de fons i de formes. Sense estar-ne plenament satisfets, ens sentim orgullosos de tot el que es fa, es promociona i es gestiona des del Foment.
  • Aquesta continuïtat renovada implica increment del nombre d'associats de l'entitat, que evidentment podria ser molt més alt. És necessari anar augmentant la base social. Sense renunciar a aquest objectiu, veiem que –en compensació- el Foment s’ha convertit en una entitat de serveis plurals i obert a la totalitat de la població mataronina. I això ens satisfà plenament.
  • Estudiar projectes implica anar invertint en l'adaptació i millora de les instal·lacions del nostre edifici. Des de qüestions que fan referència a aspectes estructurals de l’ immoble  fins a altres actuacions menors però també importants i necessàries, com s'ha esmentat anteriorment.
  • El Foment ha de continuar també estan present en qualsevol empresa o activitat ciutadana on sigui requerit, tal com també queda explicat en altres apartats d’aquest butlletí. Presència i participació en actes organitzats per diferents entitats, com a justa correspondència al que altres entitats i institucions fan també pel Foment, en benefici de la ciutadania.
  • A mitjà termini, el Foment es proposa fer reestructuracions a nivell organitzatiu, personal o humà, donant entrada a voluntaris de diferents caires per a vetllar per qualsevol de les activitats esmentades o que es puguin anar plantejant. La viabilitat econòmica del futur passa també per unes readaptacions laborals  o professionals més que explicables.

vestibul2El Foment Mataroní és una entitat fundada el 1904 que, en el decurs dels anys, s’ha convertit en un referent cultural de la ciutat. Desenvolupa activitats de tot ordre (socials, recreatives, formatives...) a diferent nivell i per a totes les edats i funciona sense afany de lucre. Disposa de diferents instal·lacions per a portar a terme aquestes activitats (Sala d’ Actes gran, espai més reduït, aules, llocs de trobada...) i és oberta a qualsevol tipus d'iniciativa.

Des de l’ entitat s’agrairà qualsevol tipus de participació i d’implicació amb la causa, convençuts que treballar per la cultura és una manera de treballar per la promoció de la persona. I des de les darreres línees d’ aquesta edició del Butlletí Digital, el Foment Mataroní aprofita per a donar les gràcies a totes aquelles persones que, d’ una manera o altra, amb participació i compromís, fan possible la mateixa existència del Foment. Bones vacances !

LA JUNTA DE GOVERN.

Comments are Disabled