EL FOMENT

QUI SOM

El FOMENT MATARONÍ és un entitat sense ànim de lucre al servei de la cultura a la ciutat de Mataró.

En el Foment està ubicat al centre històric de Mataró, al Carrer Nou nº 11, un centre cultural centenari i que vol continuar fent cultura.

En el Foment hi fem Cursos de tot tipus: cuina, balls, idiomes, teatre, cursos per aturats, Manipulador d'aliments, etc.

Com activitats amb programació estable fem: Exposicions, Concerts, Concerts de Cambra, Sarsueles, Teatre, Dansa, Cant Coral, i Cinema.

Assemblea General de socis, celebrada el dia 25 de juny del 2019, es va elegir, d'acord amb els estatuts, la nova Junta Directiva de la entitat, que ha quedat formada de la manera següent:

President: Sr. Ramon Salicrú Puig
Vicepresident: Sr. Antoni Vilà Alsina
Tresorer: Sr. Albert Roy Recoder
Secretari: Sr. Joaquim Buquet Barbena

Vocal: Sr. Manuel Vilatersana Pegueroles
Vocal: Sr. Josep Cordón Fernández
Vocal: Sr. Jaume Calsapeu i Cantó
Vocal: Sr. Oriol Ruiz Poz

Estatuts del Foment Mataroní

LA NOSTRA HISTÒRIA

Abans de parlar dels orígens del Foment Mataroní, és oportú fer esment del Teatre Principal de Mataró que va se construït pel mestre d'Obres Miquel Umbert l'any 1832 a interès de l'Hospital de Mataró, que posseïa el monopoli a la ciutat de les representacions teatrals i de tota mena d'actes recreatius, en dues finques de la seva propietat, carrer Bonaire, 2 i 4. La junta de l'Hospital plantejà uns pactes amb Antoni Gualba i Joaquima Subirà que permeteren l'accés del Teatre per la finca de la seva propietat del carrer Nou, nº 11.

El 10 de març del 1910 la Junta de Patrons de l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena lloga el Teatre Principal a l'entitat Foment Mataroní constituïda sis anys abans. Posteriorment (1913) seria adquirit per l'industrial i fervent dirigent marià Jaume Carrau. Molts anys després, el 1949 els seu fill Antoni en faria donació a la Parròquia de Santa Maria per complir la voluntat del seu pare.

El 21 d'abril de 1965 es reuniria en assemblea general del consell directiu debatre de manera àmplia els dos punts de l'ordre del dia:

• Ampliació i reconstrucció total de centre

• Venda del solar del Pati dels Lluïsos

Es van aprovar els dos punts esmentats per 21 vots a favor, 8 en contra i 1 en blanc. Així doncs que el dia 1 de maig del 1967 es va fer l'última projecció de cinema amb les pel·lícules “Los forajidos” i “Rocha, el hijo de Sansón” (Aptes, naturalment).

El procés d'enrunament del vell Teatre Principal, l'any 1968, seguia endavant però calia superar alguns aspectes legals en compliment de les clàusules de cessió o els permisos del Bisbat – i àdhuc de Roma – que retardarien les decisions que calia prendre. Amb la venda del Pati del Lluïsos va permetre comprar l'edifici en ruïnes a la parròquia de Santa Maria per (1.702.600 pessetes) quantitat que, va ser repartida amb l'Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena i les Germanetes dels Pobres, segons les clàusules de l'escriptura de donació.

De l'antic Teatre Principal solament en queda la façana del carrer Nou, les gàrgoles i una placa de marbre que recorda l'any de la seva construcció.

El 5 d'abril del 1971 (dilluns de Setmana Santa) se inaugura el nou edifici que presideix el bisbe auxiliar de Barcelona Dr. Josep Capmany i Casamitjana . El dia 11 d'abril, es celebraria la primera sessió de cinema amb el film “Simon Bolívar” i “Su propia casa”

Des de la inauguració del nou edifici fins a l'arribada de la democràcia, el Foment gràcies a la seva característica, va tenir l'oportunitat d'acollir i emparar grups, i propicià la celebració d'actes que en cap altre lloc de la ciutat s'haurien pogut fer. Creiem que vam posar el nostra gra de sorra en la preparació del canvi democràtic (deia Agustí Beltran). Això costaria a la junta del Foment alguna visita a la Comissaria de Policia

En la recuperació de les tradicions, el darrer any de la dictadura, el 1975 es posarien les bases per la recuperació de les Caramelles i de la Festa Major editant un cartell amb un eslògan que es faria molt popular “LES SANTES: FEM-NE FESTA MAJOR”

El mes de juny del 1999 en l'assemblea anual s'aprova la modificació dels estatuts d'acord amb la llei 7/1997 d'associacions. El desembre del mateix any el Sr. Agustí Beltran, president del Foment Mataroní, signa un acord amb el Patronat Municipal de Cultura, pel lloguer de dues sales, la sala de la planta baixa com a sala d'exposicions i la sala del cinema, que el 2002 la deixaria a canvi de dues sales més petites. Amb aquest canvi el Foment es replanteja adequar la Sala de cinema per poder-hi fer altres activitats i la tardor del 2003 i previ acord amb el Conservatori de Música del Liceu, es fa una programació 10 concerts per preparar d'aquesta manera els actes pel 2004 amb motiu del centenari de l'entitat, així com també l'edició del llibre “FOMENT MATARONÍ 1904-2004 Un segle al servei de la ciutat” escrit per Manuel Cusachs i Corredor.

 

Actualment en Foment te com a grup de teatre de l'entitat el Grup de Teatre El Tramvia que assaja i representa les seves obres de teatre i organitza anualment una Mostra de teatre amateur. També hi fan el assajos la coral Primavera per la Pau. Com activitats i que donen dinamisme cultural a l'entitat, es fan a part de l'esmentada Mostra de teatre, Concerts, Concerts de Cambra, Sarsueles, Cant Coral i cinema. En l'àmbit formatiu es fan cursets molt variats: informàtica, pintura, balls de saló, dibuix Manga, idiomes, etc. L'Entitat també està homologada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per donar cursos de Formació Ocupacional per aturats, amb el certificat de la Norma ISO 9001-2000.

Extret del llibre FOMENT MATARONÍ 1904-2004